Skogen är vår framtid – förvalta den väl.

Att ta hand om skog är mycket mer än att bara avverka och plantera ny. För att skogen ska må så bra som möjligt och ge bästa möjliga avkastning, är det viktigt att se över den regelbundet. Det har vi specialiserat oss på.

Förvaltning
Allt fler skogsägare tecknar förvaltningsavtal med oss för att sköta skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt. När du tecknar förvaltningsavtal med oss följer vi inga fasta mallar. I stället tar vi fram specialanpassade lösningar tillsammans med varje skogsägare. En del vill att vi tar hand om allt som har med skogen att göra, att vi är med hela vägen från upprättande av skogsbruksplan till att sedan genomföra alla åtgärder.

Andra vill ha hjälp med enstaka delar som t.ex. gallring, slutavverkning eller ekonomiska planer.

När det gäller kvalificerad ekonomisk rådgivning, generationsskifte m.m. har vi ett nätverk med den kompetens som krävs

Oavsett vilket behov du har så gör vi allt för att skogen ska vårdas långsiktigt. Det vinner inte bara naturen på – skillnaden märks även i plånboken när det är dags att avverka.

Det här kan vi hjälpa till med:

* Förvaltning av skogsfastigheter
* Slutavverkning
* Gallring
* Röjning
* Markberedning
* Plantering
* Anläggning och underhåll av skogsvägar
* Dikesröjning
* Rågångsmärkning (gränser)
* Skogsbruksplaner
* Rådgivning
* Värdering
* PEFC-certifiering
* FSC-certifiering