Goda råd är lönsamma

Hos oss spelar det ingen roll om din skog är liten eller stor. De fastigheter vi förvaltar idag varierar mellan 50 och 3 000 hektar i storlek. Alla våra kunder behandlas lika, oavsett hur stora marker de har. Det är en del av vår grundidé.

En annan sak som är viktig för oss är principen att rätt åtgärd vid rätt tidpunkt går före allt. Med det menar vi att vi alltid ser till skogens bästa. En ärlig och objektiv bedömning ska ligga till grund för allt vi gör. Om det till exempel inte är helt rätt läge att avverka så säger vi det, i stället för att avverka träd som inte ger dig maximal avkastning.

Genom åren har vi samlat på oss kunskap och stor erfarenhet som ligger till grund för alla råd och rekommendationer vi ger.

Smarta tips

Röj och  gallra i god tid

Det ger bättre tillväxt och kraftigare bestånd och är en av de viktigaste åtgärderna i skogens omloppstid. (Ingen sår väl morötter, låter blir att gallra dem och låter dem sedan stå tills de har ruttnat? Skogen fungerar på samma sätt men under längre omloppstid.)

Upprätta en skogsbruksplan

Skogen representerar stora värden. Precis som en budget ger styrning av företaget, ger en skogsbruksplan dig bättre överblick och kontroll över din egendom. En aktuell skogsbruksplan underlättar för planering av rätt åtgärder på fastigheten, både på lång och kort sikt. Det är även ett viktigt verktyg vid värdering av fastigheten vid t.ex. försäljning eller generationsskifte. För en certifierad skog krävs en grön skogsbruksplan.

Certifiera fastigheten

Du får bättre betalt och säkrare avsättning för certifierad skog. Marknaden efterfrågar i allt högre grad certifierad skogsråvara, vilket är gynnsamt för prisutvecklingen. Det är också tillfredställande att veta att man sköter skogen på ett miljöriktigt sätt.

Våga planera för generationsskiftet

Våga lyfta frågan med berörda. Det är vanligt att äldre väntar på initiativ från de yngre och tvärtom. Åren går och till slut är det för sent. Risken att man försätter arvingarna i ett oönskat samägande, med de problem och slitningar som det medför. Bättre då att agera i samförstånd medan man har möjlighet att påverka.