Vida Skog AB köper Nössemarks såg

Vår samarbetspartner Vida Skog AB köper Nössemarks Såg.

VIDA koncernen köper mark, byggnader och produktionsutrustning av Moelven Nössemark Trä AB. Anläggningen ligger i Nordvästra Dalsland ca 10 km från norska gränsen.

Planen är att tillverka produkter uteslutande ur klentimmer. Produkterna kommer att komplettera och falla väl in i VIDAs nuvarande produktsortiment.

VIDA planerar att modifiera nuvarande anläggning och investera i ny maskinpark. Den totala investeringen uppgår till 250-300 miljoner och kommer att pågå under ca 1,5 år. Vi räknar med att successivt starta produktionen under tredje kvartalet 2016 och förväntar oss vara i full drift under andra halvåret 2017. Vid full drift kommer anläggningen sysselsätta ca 55 medarbetare och producera 150 000 m3 sågad vara.