Andersson Skog blir nu Vida Skog.

I april 2022 köpte Vida Skog upp Andersson skog AB med huvudkontor i Ed. Andersson skog är ett fullservicebolag inom virkeshandel och skogsvård med 6 anställda inköpare. Andersson Skog köper framför allt skog i Dalsland och sydvästra Värmland. Dessa volymer förser i första hand sågarna i Nössemark och Borgstena med råvara.

Sedan förvärvet har Andersson skog fortsatt att jobba under sitt egna varumärke men från och med oktober i år byter man nu namn till Vida Skog AB.

– Andersson skog är en viktig pusselbit för Vida i vår sågverksförsörjning med timmer. Vidas vision är ”Att växa” och det gör vi genom förvärvet. De tidigare ägarna och inköparna i Andersson skog har genom åren byggt upp bra affärsrelationer med skogsägare i Dalsland och sydvästra Värmland och det skall samma personal förvalta vidare som inköpare i Vida Skog. Men vi ser en effektivisering i vår gemensamma administration, genom att införliva Andersson Skog i Vida Skog, som kommer både Vida och våra leverantörer till del, säger Jörgen Henriksson, VD Vida Skog AB.

Länk till Vidas hemsidan: https://www.vida.se/

1-11 -2021 – Nytt kontor i Säffle

Nytt kontor i Säffle – bemannat vid avtalat möte i Säffle och Strömstad

I dag hälsar vi Karl Larsson välkommen som ny virkesköpare.

Karl bor i Säffle kommun och kommer ha sitt inköpsområde i södra Värmland och norra Dalsland.

Sebastian Kjellström,
ny virkesköpare/förvaltare
på Fam. Andersson Skog AB

Nu hälsar vi Sebastian Kjellström välkommen till oss som ny virkesköpare/förvaltare.  Sebastian ha några års erfarenhet av skogsarbete och har precis tagit sin skogsmästarexamen.

Han kommer främst arbeta med leverantörer i området Ed, Strömstad och Tanum.

PRIMA/SEKUNDA

Nya kvalitetsklassningen av massaved

Sortera virket enligt det nya massavedssystemet  – prima/sekunda

Den 1 augusti 2019 infördes en ny kvalitetsklassning av massaved i Sverige som kommer benämnas prima/sekunda. Förändringen innebär att systemet där vrakandel bestäms i procent av virkestraven har upphört. Istället görs en kvalitetsbedömning av hela traven och klassas antigen som prima eller sekunda.

Påverka utfallet genom en rad åtgärder

Du som skogsägare kan själv påverka utfallet för prima /sekunda genom en rad åtgärder
– För att hålla hög andel prima i travarna kan du som skogsägare tänka på att inte lägga felaktiga trädslag eller torrträd och inte ha för mycket skogsrötaarea i travarna.

– Traven får inte heller innehålla övergrova bitar som är över 70 cm eller har för stor rötarea.

–  Även främmande föremål så som kol, sot sten, plast, metall eller grus ska undvikas.

Övergrovt virke

När det gäller prima/sekunda är maxdiametern 70 centimeter. Har du över 70 centimeter och som ej går att svarva ned ska stocken sorteras i Bränsleved barr och löv.

Har du frågor så ring oss gärna.

Mer information finns på: https://www.primasekunda.se/

Kontaktperson

För mer information kontakta Johan Andersson
Telefon: 070-661 67 04

Ansökan via mail senast den 1 november till johan@askog.se

Vi söker

Förvaltare/ Virkesköpare
till södra Värmland

Om tjänsten

Vi erbjuder ett fritt arbete med stort eget ansvar. Du arbetar med hela kedjan, marknadsföring, kontakt med skogsägare, arbetsledning avverkning samt transportledning fram till mottagande industri. Arbetet innebär högt tempo i ett företag med entreprenörsanda. Att utföra arbetet på entreprenad kan vara ett alternativ till anställning.

Önskade kvalifikationer

Du är en person som inser vikten av hög service mot skogsägare, underentreprenörer och mottagande industri. Du tycker om att arbeta med människor. Det är viktigt att du är strukturerad, resultatinriktad, har breda kunskaper inom skog samt har goda datakunskaper. Du har en skoglig utbildning på högskolenivå eller motsvarande kompetens.

Öppet hus på VIDA Nössemark 29 april kl 9.00-13.00

Den 23-29 april arrangeras VidaVeckan som riktar sig till skogsägare, men också till dig som är nyfiken och intresserad av skog.

Som en del av denna vecka håller Vida Nössemark i samarbete med Fam. Andersson Skog AB öppet hus i Nössemark. Förutom rundvandring på Sågverket får du möjlighet att träffa din lokala virkesköpare.

Välkommen!

Bilder från Öppet hus VIDA Nössemark

Christian Nilsson, ny skogvaktare hos oss på Fam. Andersson Skog AB

Christian Nilsson, ny skogvaktare på Fam. Andersson Skog AB.

2017-09-01

Vi välkomnar Christian Nilsson, ny medarbetare hos oss på Fam. Andersson Skog AB. Christian är utbildad skogvaktare med många år skoglig erfarenhet. Han har de senaste 28 åren jobbat för Moelven Skog AB i Ed.

– Christian är ett bra tillskott till vår personalstab. Den långa erfarenheten, kunskapen och det stora kontaktnät blir ett lyft för hela vår organisation, berättar Johan Andersson, Ägare och VD i företaget.

Vida Skog AB köper Nössemarks såg

Vår samarbetspartner Vida Skog AB köper Nössemarks Såg.

VIDA koncernen köper mark, byggnader och produktionsutrustning av Moelven Nössemark Trä AB. Anläggningen ligger i Nordvästra Dalsland ca 10 km från norska gränsen.

Planen är att tillverka produkter uteslutande ur klentimmer. Produkterna kommer att komplettera och falla väl in i VIDAs nuvarande produktsortiment.

VIDA planerar att modifiera nuvarande anläggning och investera i ny maskinpark. Den totala investeringen uppgår till 250-300 miljoner och kommer att pågå under ca 1,5 år. Vi räknar med att successivt starta produktionen under tredje kvartalet 2016 och förväntar oss vara i full drift under andra halvåret 2017. Vid full drift kommer anläggningen sysselsätta ca 55 medarbetare och producera 150 000 m3 sågad vara.

Arkiv

2015-12-14 – Vida Skog AB köper Nössemarks såg