Aktuellt

2021-11-01

Nytt kontor i Säffle – bemannat vid avtalat möte i Säffle och Strömstad

NYTT KONTOR I SÄFFLE from 1/11-2021

På Industrigatan 1-3. 3 tr. Bemannat vid avtalat möte i Strömstad och Säffle

Totalservice för skogsägare

Skogen representerar stora värden, inte bara ekonomiska utan också mjuka, personliga värden som rekreation, jakt, naturvård och glädjen över att planera och se sina åtgärder realiseras. Därför är det viktigt att välja en förvaltare som du får förtroende för, som lyssnar, ser helheten och tänker långsiktigt. Andersson Skog är ett lokalt och personligt alternativ till de stora skogskoncernerna.

Läs vår broschyr online

Skogen är vår framtid

När du tecknar förvaltningsavtal med oss följer vi inga fasta mallar. I stället tar vi fram specialanpassade lösningar tillsammans med varje skogsägare. En del vill att vi tar hand om allt som har med skogen att göra, att vi är med hela vägen från upprättande av skogsbruksplan till att sedan genomföra alla åtgärder.

Referenser

Hos de flesta av våra kunder gör vi en virkesaffär eller utför ett skogsvårdsuppdrag. Andra hjälper vi med allt som har med skogen att göra, våra förvaltningsuppdrag ökar för varje år. Oavsett vilket så gör vi självklart allt för att ta hand om skogen och virket på bästa sätt. Här kan du läsa om några av dem som valt att anlita oss.